• Bondens marknad

    Per, Lasse och Ann Marie (nedan) inväntar dagens första kunder