• Biodling

    Torget 033

    På gården finns 30 bisamhällen. Huvuddelen av honungsskörden kommer från klöver, lind, hallon och raps. Vid behandlingen av honungen sker ingen uppvärmning. Varroakvalstret behandlas med oxalsyra.